Sherborne Samenspel

SHERBORNE SAMENSPEL

Hechting in Beweging

' Thuis in eigen lichaam'

Sherborne Samenspel

Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden om tot rust te komen, voelen zich niet goed in hun vel, zijn vaak gespannen of angstig, hebben weinig zelfvertrouwen, vertonen bepalend of agressief gedrag,... Bij deze kinderen is het van extra belang dat zij zich voldoende thuis voelen in eigen lichaam. Ook een stevig basisvertrouwen zorgt ervoor dat het kind relaties kan aangaan met zijn omgeving.

Bij de methodiek van ‘Sherborne Samenspel’ (doorontwikkeld door Hasselaar en Mineur) maakt men gebruik van de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne,  het ‘bouwstenen model’ van Truus Bakker en de basisprincipes van Video-Interactie-Begeleiding.

Veronica Sherborne heeft een methode ontwikkeld waarbij er wordt  teruggekeerd naar  de basis. Fysiek contact staat hier op de voorgrond  en er wordt  gewerkt door middel van   lichaamsgerichte spelvormen. De beleving op zich, het genieten en plezier hebben met elkaar staan voorop. Het verwerven van motorische vaardigheden is mooi meegenomen, maar geen doel op zich. Het zijn vooral de positieve ervaringen die een kind opdoet tijdens het bewegen en  het toegenomen zelfvertrouwen dat zorgen voor een beter contact en vertrouwen in eigen lichaam. Dit geeft meer mogelijkheden om de omgeving verder te verkennen en in relatie te treden.

Tijdens een Sherborne Samenspeltraject wordt er samen met ouders en kind aan  de slag gegaan. Het doel hierbij is om de band tussen ouders en kind aan te halen en te versterken.

De spelvormen kunnen worden ingedeeld naar verschillende ontwikkelings- en gehechtheidsfasen. Tijdens de eerste bewegingssessie wordt gekeken in welke fase van gehechtheidsontwikkeling het kind zich bevindt.  Daarop wordt het aanbod specifiek afgestemd.

Ouder-kind interacties berusten op het vergroten van het basisvertrouwen bij het kind.  De rol van de begeleider is om ouders te ondersteunen in het sensitief en responsief reageren op hun kind.

Video-opnames worden gemaakt van de sessies zodat nadien samen met de ouders kan bekeken worden wat al goed loopt, welke signalen hun kind geeft en op welke manier hierop kan afgestemd worden.