Psychomotoriek

- Website onder constructie -

PSYCHOMOTORIEK

  DIAGNOSTIEK & THERAPIE


'Met aandacht

voor de innerlijke kracht

van elk kind'


Hoe valt psychomotoriek te kaderen?

Psychomotorische therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie.


Soms worden motorische vaardigheden minder vlot verworven. Pas als dit inspanning vergt, staan we er bij stil hoe vaak we in onze dagelijkse activiteiten, thuis en op school, voortdurend geconfronteerd worden met het sturen en coördineren van onze bewegingen.

Het vlot motorisch kunnen functioneren hangt samen met een goed algemeen welbevinden. Kinderen met motorische moeilijkheden hebben dan ook vaak een lager zelfbeeld of vertonen heel wat signalen van faalangst.

Binnen de psychomotorische therapie wordt er  aandacht besteed aan beide invalshoeken, de psyche en de motoriek.  Deze gaan hand in hand samen en oefenen een versterkende wisselwerking op elkaar uit.Diagnostiek

Belangrijk is om eerst de sterktes en moeilijkheden in kaart te brengen. Zo kan bepaald  worden op welk vlak hulpverlening al dan niet aangewezen is en kunnen doelstellingen opgesteld  worden.


Om gebruik te kunnen maken van terugbetaling via de mutualiteit is een gestandaardiseerd onderzoek noodzakelijk.


U kan in onze praktijk terecht bij o.a. volgende signalen:

Uw kind weigert motorische opdrachten, tekent niet graag, zegt vaak ‘ik kan dat niet’, spiegelt letters/cijfers, werkt geregeld van rechts naar links, wisselt nog van hand bij tekenen, heeft moeite bij de lettervorming tijdens schrijven, beweegt houterig, valt veel, veters knopen of eten met bestek is een hele klus,  moeite om bewegingen bij een meervoudige opdracht te coördineren (zoals bij fietsen of zwemmen),…


Nadat het diagnostisch proces doorlopen is, krijgt u een verslag  waarmee u voor psychomotorische begeleiding bij ons in de praktijk terecht kan of indien gewenst bij een therapeut in uw buurt.Therapie

Kinderen kunnen, nadat een psychomotorisch onderzoek heeft plaatsgevonden, in onze praktijk terecht voor therapie op vlak van:

-Fijne en grove motoriek

-Schrijfmotoriek

-Lichaamsbesef

-Ruimtelijk inzicht en logisch redeneren

-Richtingsmoeilijkheden

-Lateralisatie

-Schoolrijpheid

-Faalangst

-Individuele (op maat afgestemde) type-lessen

-Bij leer- of ontwikkelingsproblemen: DCD (Developmental Coördination Disorder) – ASS (Autisme Spectrum Stoornis) -ADHD en ADD (concentratieproblemen)


Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan één of meerdere oudersessies, vinden er oudergesprekken plaats en/of is er multidisciplinair overleg op school.